KONTAKT

Wojskowe Koło Łowieckie nr.164 "WRZOS"

Ul. Pr.St. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
NIP 125-04-97-189

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK
55 1500 1070 1210 7010 2213 0000

ZARZĄD

Prezes

Władysław Zadrożny

W-ce Prezes

Jan Kostro

Łowczy

Paweł Janusz

Skarbnik

Jacek Lubiak

Sekretarz

Krzysztof Kuśmierowski

.